Conrad

Conrad
Conrad

Logo zostało przygotowane w formacie wektorowym, aby umożliwić dowolną manipulację jego wymiarami w przyszłości.